Rijk Leven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Nationaal Landschap Zuid-Limburg is één van de twintig nationale landschappen in Nederland. Het is een gebied met een uniek karakter. Steile hellingen, afgewisseld met holle wegen en plateaus. Groene heuvels, verfraaid door hoogstamboomgaarden. De vakwerkboerderijen, kapelletjes en kruisbeelden, ook het cultuurhistorisch erfgoed is uitzonderlijk gaaf.  De rijke grond, van vruchtbare löss, silex en kalksteen. Het rijke verenigingsleven dat de mensen in dorpen bindt. Ze zorgen ervoor dat recreëren, werken en wonen in Zuid-Limburg een rijk gevoel geven. Wij noemen het dan ook Rijk leven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Ontdek hier wat Rijk leven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor u kan betekenen.

Nationaal landschap

Een gebied wordt uitgeroepen tot nationaal landschap wanneer het een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen herbergt. Natuur (flora en fauna), reliëf, grondgebruik en bebouwing vormen een fraai samenspel. Nationale landschappen zijn geen musea, maar gebieden waar mensen wonen, werken, ondernemen en recreëren.

 

U kunt hier een brochure over Rijk leven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg downloaden: brochurerijklevennlzuidlimburg.pdf.

Op de volgende website kunt u een NCRV-opname over Nationaal Landschap Zuid-Limburg bekijken: http://www.ncrv.nl/ncrvgemist/ncrv-natuurlijk-nationale-landschappen-zuid-limburg.